Branding.

Logo ontwerp | Huisstijl | Huisstijl handboek

 De fundering van jouw merkbeleving en communicatie.

Branding is de manier waarop je je in de markt positioneert, en waar jouw doelgroep zich mee kan en wilt identificeren. Ten opzichte van andere vormen van marketing is branding bedoeld om jouw merkbeleving te optimaliseren in plaats van het aanzetten tot actie. Het versterkt de herkenbaarheid van je merk en de band met je doelgroep. Daarnaast vormt het een solide basis voor andere vormen van marketing en visuele communicatie.

De basis van ieder sterk merk wordt gevormd door een sterke identiteit. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de visie, missie, tone of voice en doelgroep. Belangrijk hierbij is het vaststellen van de “merkwaarden”, deze waarden zijn het uitgangspunt waarmee het logo en de huisstijl ontwikkeld wordt.

Logo ontwerp.
Een logo is de basis van je visuele identiteit, het gezicht van je onderneming. Een uniek logo wekt vertrouwen bij je doelgroep en draagt bij aan de herkenbaarheid van je onderneming. Het communiceert de merkwaarden van het bedrijf door middel van het kleurgebruik, typografie en beeldmerk. Met een op maat gemaakt professioneel logo onderscheidt je jezelf van de concurrentie en verhoog je de herkenbaarheid van je merk.
Huisstijl.
Een huisstijl is een visuele vertaling van je merkidentiteit. Het verschaft de bouwstenen waarmee je visuele communicatie wordt opgebouwd. Het hanteren ven een consequent doorgevoerde visuele lijn draagt bij aan de herkenbaarheid van de onderneming. Deze dient dan ook in zowel online als offline communicatie middelen hetzelfde visuele karakter te waarborgen.
Huisstijl handboek.
Om te zorgen dat de visuele identiteit consequent wordt doorgevoerd in alle communicatie middelen kunnen hiervoor richtlijnen worden opgesteld in een handboek. Dit handboek dient tevens als naslagwerk voor de ontwikkeling van de benodigde middelen. Hierin vindt je onder andere hoe er met het logo om gegaan dient te worden, welke kleuren en typografie er gebruikt worden en hoe beeldmateriaal wordt ingezet.

WERKWIJZE.

CONCEPT.

Wie ben je, waar sta 's ochtends voor op en wat maakt jou uniek? Enkele vragen waarvan de antwoorden de basis voor een doeltreffende positionering vormen. Hiermee ontwikkelen we samen een concept die jouw doelgroep op unieke wijze raakt.

CREATIE.

Vormgeving gaat verder dan alleen het esthetische aspect. Zowel vorm, beeld, kleur en typografie communiceren (on)bewust een bepaald gevoel. Wij zorgen er voor dat dit gevoel perfect aansluit op jouw positionering en daardoor doeltreffend communiceert.

COMMUNICATIE.

Diverse communicatie middelen kunnen van toepassing zijn om jouw doelgroep aan te spreken en het beoogde doel te behalen. Naast de ontwikkeling van deze visuele communicatie zorgen wij ook voor de realisatie en inzet hiervan. Zowel on- als offline!

Benieuwd wat er voor jouw bedrijf mogelijk is?

Neem nu contact op en ontvang vrijblijvend advies.