Zoetwatervoorziening
Oost-Nederland.

Branding | Huisstijl | Webdesign

 

Zoetwatervoorziening
Oost-Nederland.

Branding | Huisstijl | Webdesign

 

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Omdat het zoetwatervraagstuk op de hoge zandgronden zowel een regionale als een nationale opgave is, hebben het Rijk, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, de land- en tuinbouwsector, drinkwaterbedrijven, terreinbeheerders, en particuliere grondeigenaren samen de verantwoordelijkheid genomen voor een robuuste en klimaatbestendige zoetwatervoorziening op de hoge zandgronden. 

 

Deze regionale uitwerking van het Deltaplan Zoetwater voor de zoetwaterregio Hoge Zandgronden Oost dat het stroomgebied van 

Rijn-Oost omvat is getiteld: 

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)

Uptodate-IT
Zoetwatervoorziening

Benieuwd wat er voor jouw bedrijf mogelijk is?

Neem nu contact op en ontvang vrijblijvend advies.